۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

سخنان زیبا

ـ شوهر دارویی است که تمام دردهای دختران را علاج می کند .

2 ـ چقدر عاقلند کسانی که در عشق احمقند .

3 ـ بزرگترین جاه طلبی خانم ها این است که می خواهند پیوسته منبع الهام عشق باشند .

4 ـ عشق ، چراغ راه زندگی است .

1 ـ زن برای آن آفریده نشده که وجودی عاطل و باطل باشد و فقط به درد زینت و تفریح مرد بخورد .

2 ـ اخلاق سرمایه است ، اخلاق بهترین و عالی ترین دارایی ما است .

1 ـ تبسم اگر مخلوط با عشق نباشد گناه است .

2 ـ به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید .

3 ـ هنگامی که فقر از در وارد شود عشق از پنجره فرار خواهد کرد .

4 ـ تشویش ها ، رؤیا ها ، آه ها ، آرزو ها و اشک ها از ملازمان جدایی ناپذیر عشق اند .

1 ـ عشق افسر زندگی و سعادت جاودانی است .

2 ـ زن شریک زندگانی و یار ساعات درماندگی است .

1 ـ آدم باید همیشه عاشق باشد ؛ این است که مرد نباید ازدواج کند .

2 ـ از عجائب روزگار این است که زن در عین وجاهت ، وفادار هم باشد .

3 ـ تجربه نامی است که همه ی افراد روی اشتباهات خود می گذارند .

4 ـ وقتی که زن مجدداً ازدواج می کند علتش آن است که وی از شوهر اول نفرت داشته است ولی وقتی که مرد مجدداً ازدواج می کند علتش آن است که وی زن اولی را به حد پرستش دوست می داشته است ، زن ها اقبال خود را می آزمایند و مرد ها بخت خود را به خطر میاندازند .

1 ـ بدترین غم ها شک و تردید است .

2 ـ وقتی که زنان دوستمان می دارند ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند حتی جنایاتمان را ولی وقتی که دوستمان نمی دارند ارزشی حتی به فضائلمان قائل نمی شوند 
  

1 ـ تا موقعی که زن دروغ بیهوده نگوید راستگو شمرده می شود .

2 ـ اگر مرا مجبور کنند زیبایی و یا حقیقت را انتخاب کنم من بی درنگ زیبایی را انتخاب خواهم کرد زیرا اطمینان دارم که در زیبایی حقیقتی نهفته است که بالا تر از خود حقیقت است قدمی فراتر گذارده می گویم هیچ چیز در دنیا حقیقت ندارد مگر زیبایی .

3 ـ خنده بهترین روح جنگ با زندگی است .

1 ـ بی عشق زندگی محال است .

2 ـ عشق بلائی است که همه خواستارش هستند .

3 ـ از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .


1 ـ عاشق محبوبش را مظهر تمام چیز های برگزیده و نیکو می بیند و کم کم دایره ی عشق او از پرستش زیبایی در یک وجود تجاوز کرده به پرستیدن همه مظاهر طبیعت آغاز می نماید .

2 ـ دوست کسی است که من با او می توانم صمیمی باشم و جلوی او با صدای بلند فکر کنم .

3 ـ در قلب خود بنویسید که هر روز بهترین روز سال است .


1 ـ خانه بی زن عفیف قبرستان است .

2 ـ زن مطلوب و دوست داشتنی زنی است که همه او را می بینند به همین علت است که هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند .

3 ـ عشق ورزیدن شغل بزرگی است . افرادی که می خواهند به خوبی از عهده ی این کار برآیند باید کاری جز این نکنند .

1 ـ نخستین عشق توأم با کمی حماقت و مقداری زیاد کنجکاوی است .

2 ـ اگر زنی در چهل سالگی هنوز جوان است بدان علت است که شوهرش او را دوست دارد .

3 ـ عشق وقتی به سر وقت پیران برود آن ها را جوان می کند .

4 ـ قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمعند .

1 ـ وجدان صدای خداوندی است .

2 ـ خداوند شایستگی زن را در قلب او قرار داده است .

 خشم زن مانند برق الماس می درخشد ولی نمی سوزاند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر